Chováme koně plemene Appaloosa. V současnosti máme 3 kobylky.

Na naší jízdárně pořádáme výuku jezdectví s instruktorem hiporehabilitační metody Charlese Fletchera.